Fellesmesser for kirkelærere (2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Inngangsvers

Dan 12, 3

De forstandige skal stråle som himmelhvelvingen, og de som førte de mange til rettferdighet,
skal skinne som stjernene til evig tid.

Eller:

Kfr. Sir 44,15.14

Folkene skal fortelle om de helliges visdom, og Kirken forkynne deres pris.
Deres navn skal leve til evig tid.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du fylte den salige N. med stor kunnskap om troens mysterier. Gi at vi med hans hjelp holder fast ved det han lærte, og vitner om det i vårt liv. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vår Herre og mester, Jesus Kristus, kom med det guddommelige budskap om frelse og evig liv, også til velsignelse for oss i dette liv. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. be om nåde til å trenge dypere inn i Jesu budskap:

L: For alle med læreansvar i Kirken,
at de må få innsikt og inspirasjon fra den hellige N.

L: For mennesker med makt og ansvar i stat og samfunn,
at de ikke må stole alene på egen rasjonell innsikt,
men ta til seg og grunne på Jesu budskap
og på Kirkens utlegning av dette.

L: For dem som lider under usikkerhet og tvil,
at den hellige N. må gi hjelp.

L: For oss på dette sted som bekjenner troen,
at bevisstheten om å tilhøre det store troens fellesskap
må bevare oss og føre oss fremover på troens vei.

All miskunns Gud,
du har gitt din Kirke profeter og apostler, evangelister og lærere.
Ta imot våre bønner om troens innsikt på forbønn av den hellige N.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi som feirer dine mysterier, ber deg: La Den Hellige Ånd fylle oss med troens lys, det lys som gjorde den salige N. til forkynner av din herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

1 Kor 1, 23-24

Vi forkynner en korsfestet Messias,
Kristus, Guds kraft og Guds visdom.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt styrket med brød fra himmelen. Ydmykt ber vi deg: Hjelp oss å følge den salige N.'s forkynnelse, så vi alltid kan leve i takknemlighet over dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.