Fellesmesser for kirkevigsel (A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

A. I den vigslede kirke

Inngangsvers

Sal 68 (67), 36

Veldig er du, Gud, i din helligdom; Israels Gud, han gir folket makt og styrke; lovet være Gud!

Kirkebønn

Evige Gud, hvert år lar du vigslingsdagen for dette hellige tempel opprinne for oss påny.
Hør ditt folks bønner: La oss alltid ære deg i dette hus med hellig tjeneste og vinne full forløsning. Ved vår Herre…

Bønn over offergavene

Herre, vi gjenkaller den dag da du fylte dette ditt hus med din herlighet, og ber deg:
Gjør oss til offergaver som alltid er deg til behag.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kirken - Guds tempel

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
I dette synlige hus som du lot oss bygge,
opphører du aldri å bistå ditt folk,
som er på vandring mot deg.
Her virker du det under
å forene oss med deg
gjennom sakramentenes tegn.
Her bygger du deg det usynlige tempel
som vi selv utgjør,
og du lar Kirken, utbredt over hele jorden,
vokse til det byggverk som er Herrens legeme,
inntil den fullendes som fredens åpenbaring
i det himmelske Jerusalem.
Med de saliges talløse skarer
priser, velsigner og lovsynger vi deg
i din herlighets tempel, idet vi istemmer:

Kommunionsvers

1 Kor 3,16-17

Dere er Guds tempel, og Guds Ånd bor i dere.
Guds tempel er hellig, og dette tempel er dere selv.

Slutningsbønn

Herre, la ditt folk bære med seg din velsignelse og din glede.
Gi oss ved feiringen av denne festdag å bli styrket på legeme og sjel.
Ved Kristus, vår Herre.