Fellesmesser for kirkevigsel (B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

B. På andre steder enn i den vigslede kirke

Inngangsvers

Åp 21,2

Jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, smykket som en brud for sin brudgom.

Kirkebønn

Allmektige Gud, av levende og utvalgte stener bygger du en evig bolig for din majestet. Styrk nådens ånd i din Kirke, så det folk som er deg tro, vokser og sammenføyes lik et byggverk, og fullendes i det himmelske Jerusalem. Ved vår Herre…

Eller:
Allmektige Gud, du som kaller ditt folk din Kirke, gi oss som samles i ditt navn å frykte, elske og følge deg. Vær vår hyrde, og før oss frem til fullendelsen i himmelen. Ved vår Herre…

Bønn over offergavene

Herre, ta imot våre offergaver. Bønnhør oss som ber på dette sted, og la oss finne styrke i dine sakramenter. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kirken - Kristi brud og Den Hellige Ånds tempel

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Du bor i dette bønnens hus,
og skjenker oss stadig hjelp ved din nåde.
Du gjør oss til Den Hellige Ånds tempel,
fylt av lyset fra et liv til din ære.
Du helliggjør også den levende Kirke
som dette hus vitner om,
og som er Kristi brud.
Uten opphør lar du den fryde seg
som en mor over sine barn,
og lar den bygge sitt hjem i himmelen til din ære.
Derfor priser vi deg med alle Engler og Hellige,
idet vi alle dager istemmer:

Kommunionsvers

1 Pet 2,5

Vær levende stener, sammenføyet til et åndelig byggverk; bli et hellig presteskap.

Slutningsbønn

Herre, du vil at din Kirke på jorden skal være oss til et tegn på det himmelske Jerusalem. Gjør oss som har mottatt dette sakrament, til din nådes tempel, og før oss inn i din herlighets bolig. Ved Kristus, vår Herre.