Fellesmesser for martyrer: For en jomfru og martyr

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

For en jomfru og martyr

Kirkebønn

Allmektige Gud, med glede feirer vi den årlige minnedag for din salige martyr N., som vi ærer for hennes renhet og styrke. Hjelp oss på hennes forbønn å følge det forbilde hun gav oss. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:

L: For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd.

L: For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning.

L: Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.).

L: Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver vi frembærer på festen for den salige martyr N., likesom du tok imot det offer hun bragte ved sin død. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du gav den salige N. jomfruens og martyrens krone. Hjelp oss ved kraften i dette sakrament modig å overvinne alt ondt og nå frem til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.