Fellesmesser for martyrer: For en martyrkvinne

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

For en martyrkvinne

Kirkebønn

Evige Gud, din kraft fullendes i svakhet. Du gav den salige martyr N. styrke til å seire, og vi ber deg: Gi oss på hennes forbønn den samme nåde, så også vi vinner seier. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:

L: For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd.

L: For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning.

L: Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.).

L: Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi frembærer vårt offer for å forkynne dine store gjerninger i den salige N.'s martyrdød. Vi gleder oss ved hennes forbønn i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, gjennom sakramentet har du fylt oss med glede på minnedagen for den salige martyr N. Hjelp oss å ta verdig imot den gave du gir oss i disse hellige handlinger. Ved Kristus, vår Herre.