Fellesmesser for martyrer: For misjonærer som ble martyrer

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

For misjonærer som ble martyrer

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, ved de salige martyrer N. og N.'s forkynnelse opplyste du hedningefolkenes hjerter med budskapet om din enbårne Sønn. I tillit til din godhet bønnfaller vi deg: Gi oss på deres forbønn en sterk og utholdende tro. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:

L: For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd.

L: For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning.

L: Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.).

L: Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved dette offer ærer vi minnet om dine martyrer N. og N.'s lidelse. Gjør oss ved det til verdige forkynnere av din enbårne Sønns død, han som styrket martyrene med sitt ord og sitt eksempel, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Slutningsbønn

Herre, du som har latt oss smake himmelens gleder, vi ber deg: Gi oss å følge de salige martyrer N. og N.'s forbilde, så din Sønns kjærlighet og lidelse fyller våre hjerter, og vi får del i den evige fred. Ved Kristus, vår Herre.