Fellesmesser for martyrer (1. For flere martyrer – utenfor påsketiden)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

1. For flere martyrer - utenfor påsketiden

Inngangsvers

De hellige som fulgte i Kristi fotspor, gleder seg i himmelen.
Av kjærlighet til ham gav de sitt blod.
Derfor jubler de med Kristus i evighet.

Kirkebønn

Herre, hør våre bønner, så vi kan høste med frydesang. Hjelp oss som hvert år feirer minnedagen for de hellige martyrer N. og N.'s lidelse, å etterligne deres fasthet i troen. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:

L: For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd.

L: For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning.

L: Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.).

L: Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Hellige Far, motta de gaver vi bringer på festen for dine hellige martyrer. Hjelp oss, dine tjenere, trofast å bekjenne ditt navn. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Luk 22,28-30

Dere er de som har vært meg tro i mine prøvelser, og til dere gir jeg nå løftet om riket, sier Herren.
I mitt rike skal dere ete og drikke ved mitt bord.

Slutningsbønn

Sal 34 (33), 20-21

Barmhjertige Gud, i dine hellige martyrer lar du oss se lyset fra korsets mysterium. Styrk oss i nåde ved dette offer, så vi trofast holder oss til Kristus, og virker i Kirken til alles frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.