Fellesmesser for martyrer (10. For en martyr – i påsketiden)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

10. For en martyr - i påsketiden

Inngangsvers

Kfr. 4 Esra 2,35

Det evige lys skal skinne for dine hellige, Herre,
og de skal leve i evighet. Alleluja.

Kirkebønn

Allmektige Gud, da du kronet den salige N. med martyriets seier, gjorde du ham til et lys for din Kirke. Hjelp oss å vandre i hans fotspor og følge din Sønn på lidelsens vei, så vi når frem til den evige glede. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:

L: For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd.

L: For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning.

L: Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.).

L: Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot det sonings- og lovoffer som vi frembærer for din majestet på denne minnedag for den salige martyr N. Gi at det bringer oss din tilgivelse og omskaper vårt liv til et evig takkoffer. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Joh 12,24-25

Dersom hvetekornet ikke faller i jorden og dør, er og blir det et eneste kom;
men når det dør, bærer det rik frukt. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, fylt av glede har vi tatt imot dine guddommelige gaver. Gi at vi som ved dette hellige måltid forkynner din Sønns død, får del i hans oppstandelse og herlighet sammen med de hellige martyrer. Ved Kristus, vår Herre.