Fellesmesser for martyrer (2. For flere martyrer – utenfor påsketiden)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

2. For flere martyrer - utenfor påsketiden

Inngangsvers

Den rettferdige kan rammes av meget ondt, men Herren frir ham ut.
Herren tar vare på hvert ben i hans kropp,
ikke et eneste skal bli knust.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du gav dine hellige martyrer N. og N. den ære å lide for Kristi skyld og ved sin død å bekjenne sin tro på ham. Kom oss til hjelp i vår svakhet, så også vi modig bekjenner deg i våre liv. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:

L: For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd.

L: For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning.

L: Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.).

L: Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot det sonoffer vi bærer frem på minnedagen for dine martyrers død. Rens oss fra våre synder, og la dine tjeneres bønn finne nåde hos deg. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Joh 15,13

Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner, sier Herren.

Slutningsbønn

Sal 37 (36), 39

Herre, du har næret oss med det evige livs brød og forenet oss til ett legeme i Kristus. La oss aldri skilles fra hans kjærlighet, men gi oss likesom dine hellige martyrer N. og N. modig å overvinne alt for hans skyld som har elsket oss, han som lever og råder fra evighet til evighet.