Fellesmesser for martyrer (3. For flere martyrer – utenfor påsketiden)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

3. For flere martyrer - utenfor påsketiden

Inngangsvers

Herren frelser de rettferdige.
Han er deres vern i nødens tid.

Kirkebønn

Herre, la den seierskrans som dine martyrer vant i felles lidelse, glede og styrke oss i troen, gi oss vekst i det gode, og trøst ved deres forbønn. Ved vår Herre…

Eller:
Herre, vi ber deg at de hellige martyrer N. og N.'s forbønn må finne nåde hos deg, og styrke oss i bekjennelsen av vår tro. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:

L: For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd.

L: For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning.

L: Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.).

L: Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot ditt folks gaver, som er viet minnet om dine hellige martyrers lidelser. Måtte du som gav de salige N. og N. mot under forfølgelse, også skjenke oss utholdenhet i motgang. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Mark 8,35

Den som setter livet til for min skyld og for Evangeliet,
han skal berge det, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vern om det du har skjenket oss på minnedagen for de salige martyrer N. og N., og la din gave bli oss til frelse og fred. Ved Kristus, vår Herre.