Fellesmesser for martyrer (4. For flere martyrer – utenfor påsketiden)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

4. For flere martyrer - utenfor påsketiden

Inngangsvers

Sal 34 (33), 18

De rettferdige roper og Herren hører deres bønn.
Han frir dem fra alle deres trengsler.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, hvert år gleder du oss med festen for dine helgener N. og N. Gi at vi som feirer deres fødsel til det evige liv, må vise samme styrke i lidelse. Ved vår Herre…

Eller:
Herre, vår Gud, ved din nåde vant dine helgener N. og N. ære og herlighet. Forlat oss våre synder på dine martyrers forbønn, og fri oss fra all motgang. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:

L: For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd.

L: For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning.

L: Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.).

L: Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi bringer deg våre offergaver på denne minnedag/fest for de salige martyrer N. og N. og ber deg: Unn oss tilgivelse og fred i samme monn som du skjenket dem troens klarhet. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

2 Kor 4, 11

Vi blir gitt døden i vold for Jesu skyld,
så Jesu liv kan få vise sin kraft i vårt dødelige legeme.

Slutningsbønn

Herre, la disse hellige sakramenter bringe rikelig nåde til oss som feirer dine salige martyrer N. og N., så vi kan ta lærdom av deres mot i døden, og i urokkelig tålmod juble over det godes seier. Ved Kristus, vår Herre.