Fellesmesser for martyrer (5. For flere martyrer – utenfor påsketiden)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

5. For flere martyrer - utenfor påsketiden

Inngangsvers

De hellige martyrer utøste sitt blod på jorden for Kristi skyld, og derved vant de en evig lønn.

Kirkebønn

Ha medynk med oss, Herre, og styrk vår tro, du som herliggjorde dine hellige martyrer N. og N. ved en tro som holdt stand inntil døden. Hjelp oss å etterligne deres tro, så også vi blir rettferdiggjort. Ved vår Herre…

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til dette offer. Hjelp oss som de salige martyrer N. og N. å etterfølge med kjærlighet din Sønn i hans lidelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Eller:
Herre, la det offer vi bringer til minne om de salige N. og N.'s seier, alltid tenne din kjærlighets ild i våre hjerter, og gjør oss rede til den lønn du har lovet de standhaftige. Ved Kristus, vår Herre.

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:

L: For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd.

L: For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning.

L: Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.).

L: Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Kommunionsvers

Rom 8,38-39

Hverken død eller liv, eller noen skapning
skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet.

Slutningsbønn

Herre, vi som er blitt næret med din enbårne Sønns dyre legeme og blod, vi ber deg på denne minnedag/fest for dine salige martyrer N. og N.: Gi at vi med standhaftig kjærlighet blir i deg, lever i deg og vokser i deg. Ved Kristus, vår Herre.