Fellesmesser for martyrer (6. For en martyr – utenfor påsketiden)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

6. For en martyr - utenfor påsketiden

Inngangsvers

Denne hellige mann kjempet like til døden for Guds lov.
Han fryktet ikke de ugudeliges ord, for han stod fast på en urokkelig klippe.

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gav din martyr N. styrke til å utholde sine lidelser. Gi at vi som feirer dagen for hans seier, under ditt vern må vise den samme fasthet. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:

L: For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd.

L: For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning.

L: Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.).

L: Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, helliggjør våre offergaver med din velsignelse. Tenn i oss din kjærlighets ild, den som gav den hellige martyr N. seier over alle legemlige pinsler. Ved Kristus, vår Herre.

Eller:
Herre, ta imot de gaver vi bringer til minne om din salige martyr N., hvis død var deg til ære. Gi at også vårt offer blir deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 16,24

Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber at de hellige sakramenter vi har mottatt, må gi oss den åndens styrke som gjorde din salige martyr N. trofast i din tjeneste og seierrik i lidelsen. Ved Kristus, vår Herre.