Fellesmesser for martyrer (8. For flere martyrer – i påsketiden)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

8. For flere martyrer - i påsketiden

Inngangsvers

Kfr. Matt 25,34

Kom, dere som min Far har velsignet, og ta i eie det rike som er gjort rede for dere fra verdens qrunnvoll ble lagt. Alleluja.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du gav de salige martyrer N. og N. styrke til å gi sitt liv for ditt ord og for å vitne om Jesus Kristus. Vi ber deg:
Gjør oss ved Den Hellige Ånds kraft til sanne disipler som modig bekjenner sin tro.
Ved vår Herre…

Eller:
Allmektige Gud, av deg får de troende sin utholdenhet og de svake sin styrke. La oss på forbønn av martyrene N. og N. forenes med din enbårne Sønn i hans lidelse og oppstandelse, så vi sammen med dem når frem til den fullkomne glede hos deg. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:

L: For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd.

L: For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning.

L: Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.).

L: Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, til minne om dine helliges ærerike død frembærer vi det offer som er opphav og forbilde for ethvert martyrium. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Åp 2, 7

Den som seirer, ham vil jeg la ete av livets tre,
som står i Guds paradis. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, med den hellige nattverd har vi feiret de salige martyrer N. og N.'s evige seier. Gi at vi som her eter livets brød, må seire, så vi får ete av livets tre i paradiset. Ved Kristus, vår Herre.