Fellesmesser for martyrer (9. For flere martyrer – i påsketiden)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

9. For flere martyrer - i påsketiden

Inngangsvers

Kfr. Åp 12,11

Dette er de hellige som seiret ved Lammets blod.
De hadde ikke sitt liv for kjært til å gå i døden.
Derfor hersker de med Kristus i evighet. Alleluja.

Kirkebønn

Herre, la festen for dine salige martyrer N. og N. fylle oss med glede. Frimodig forkynte de din enbårne Sønns lidelse og oppstandelse. Derfor lot du dem gi sitt dyre blod i en ærefull død. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:

L: For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd.

L: For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning.

L: Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.).

L: Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se mildt og nådig til disse gaver. Velsign dem ved Den Hellige Ånd, så de vekker i oss den kjærlighet som gav de hellige martyrer N. og N. styrke til å seire over alle legemlige pinsler. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

2 Tim 2,11-12

Om vi døde med Kristus, skal vi også leve med ham.
Om vi holder ut, skal vi herske med ham. Alleluja.

Slutningsbønn

Herre, på denne fest for de salige martyrer N. og N. har du næret oss med det ene brød. Vi bønnfaller deg: Styrk oss med din kjærlighet, så vi kan vandre i et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.