Fellesmesser til ære for Jomfru Maria (4. Advent)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Advent

Inngangsvers

Jes 45,8

Himler, send dugg fra det høye,
la den Rettferdige komme som regn fra skyen
og vår Frelser fødes av den åpne jord.

Eller:

Luk 1,30-32

Engelen sa til Maria: Du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal unnfange og føde en sønn, og Den Allerhøyestes Sønn skal han kalles.

Kirkebønn

Hellige Gud, ditt evige Ord er blitt kjød i den salige Jomfru Marias liv, slik som engelen forkynte. Derfor ærer vi henne i tro som Guds sanne mor. Hør oss på hennes forbønn og skjenk alle folkeslag din frelse i Jesus Kristus, han som lever og råder…

Forbønner

Generell forbønn:

Forbønnsforslag

Kjære søstre og brødre i Kristus! Som ganske ung stilte Jomfru Maria seg åpen for det morskall som ble henne til del, og hun vil i dag være mor for oss alle. La oss be om hjelp til å ta inn over oss Guds morderlige omsorg og kall:

L: For Kirken som er satt til å være vår mor i Kristus,
at den må oppleve Jomfru Marias moderlige omsorg i himmelen,
og at den av henne lærer moderskapets kall overfor menneskene.

L: For våre stats- og andre samfunnsledere,
at deres autoritetsutøvelse og forvaltning av verdier
alltid må skje med omsorg for det enkelte menneske
som overordnet prinsipp.

L: At de som bærer på en uutholdelig smerte for andre,
må finne trøst i vissheten om at Jomfru Maria
som stod under Sønnens kors da han led for vår skyld,
kjenner smerten og ber for de lidende.

L: Om at Jomfru Maria, Nordens dronning,
må inspirere oss til sann gudsfrykt
og til sunn mariansk fromhet.

Himmelske Far, gode Gud,
du som viste omsorg for din Sønn
ved å gi ham Maria til mor
og som viser den samme omsorg for oss,
hjelp oss å lære av Maria og oppleve hennes forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Lørdagsmesse for Jomfru Maria:

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi minnes Jomfru Maria, Jesu mor, for gjennom henne å bli ført til Sønnen, vår Frelser. La oss be om at vi i helgen som nå nærmer seg, må komme nærmere Gud:

L: For Kirken som forbereder seg til å feire Herrens dag,
at alle kristne likesom Jomfru Maria
må stille seg åpne for Herrens komme og kall.

L: At våre samfunnsledere
på forbønn av Jomfru Maria, Nordens dronning,
må være med på å skape et samfunn
der det ligger nær å gi Gud og hans rike rett plass.

L: At vårt samfunn og Kirken hos oss
må bli steder der folk med glede bryr seg om hverandre
slik som Maria brydde seg om Elisabeth
da hun skulle føde Johannes Døperen.

L: Om at vår menighet (vårt fellesskap) i denne helg
må bære preg av Herrens opphøyelse,
han som gir oss de sanne gleder og bærer sorgene med oss.

Gode Gud, barmhjertige Far,
du som helliget Jomfru Maria til hennes store kall,
se i nåde til oss i vårt kall og hjelp oss til å vandre dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la de gaver vi har lagt på ditt alter, bli helliget av den samme Ånd som med sin kraft fylte Marias skjød. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

(i votivmesser:på denne dag da vi ærer…)

Kommunionsvers

Jes 7,14

Se, en jomfru skal unnfange og føde en sønn,
og han skal kalles Emmanuel.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, la de sakramenter vi har mottatt, bli oss til tegn på din miskunn. Skjenk oss frelse ved din Sønn, som er blitt menneske for vår skyld, født av Jomfru Maria. Ved ham, Kristus, vår Herre.