Fra himlen kom den Helligånd (LH520)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: N.F.S. Grundtvig 1845    Melodi: 1300-t / Bøhmiske brødre 1531
Fra himlen kom den Helligånd

1Fra himlen kom den den Helligånd, Halleluja! Halleluja! / og løste jordens tunge bånd. Halleluja! Halleluja!

2Han kom som Jesu Kristi tolk, Halleluja! Halleluja! / med tunger ny til alle folk. Halleluja! Halleluja!

3Han kom med ild og kraft fra Gud, Halleluja! Halleluja! / til alle Herrens sendebud. Halleluja! Halleluja!

4Hvor fritt de taler trint på jord, Halleluja! Halleluja! / der ånd og liv er Jesu ord. Halleluja! Halleluja!

5Der merker øret Herrens røst, Halleluja! Halleluja! / der føler hjertet Åndens trøst. Halleluja! Halleluja!

6Der sjelen ser i speilet klart, Halleluja! Halleluja! / sin Frelsers glans og himmelfart. Halleluja! Halleluja!

7Der skaper og til Herrens pris, Halleluja! Halleluja! / Guds åndepust et paradis. Halleluja! Halleluja!

8Der er Guds stad og hus på jord, Halleluja! Halleluja! / med Herrens bad og Herrens bord. Halleluja! Halleluja!

9Der løfter seg en lovsang ny, Halleluja! Halleluja! / på englevinger høyt i sky. Halleluja! Halleluja!

10For ild og kraft og lys og fred, Halleluja! Halleluja! / da synger Kristi menighet: Halleluja! Halleluja!

11Da holder med sin høye gjest, Halleluja! Halleluja! / Guds folk en liflig pinsefest. Halleluja! Halleluja!