Frelsens historie (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
55 [51]. Denne prefasjon brukes på søndager i det alminnelige kirkeår.
Søndagsprefasjon IV
Frelsens historie

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Ved sin fødsel gjorde han mennesket nytt,
ved sin lidelse tok han bort våre synder,
ved sin oppstandelse fra de døde gav han oss evig liv,
og ved sin opphøyelse til din høyre hånd
åpnet han himmelens porter.
Med englers og helgeners skare
synger vi derfor din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer: