Frelsens mysterium (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
53 [49]. Denne prefasjon brukes på søndager i det alminnelige kirkeår.
Søndagsprefasjon II
Frelsens mysterium

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Av medynk med menneskenes elendighet
lot han seg føde av Jomfru Maria.
Ved korsets pine fridde han oss fra den evige død,
og i sin oppstandelse fra de døde gav han oss evig liv.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer: