Gjør døren høy (LH356)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Georg Weissel 1642    Melodi: Etter Louis Bourgeois, Genève 1551    Oversettelse: Niels J. Holm 1829 / M.B. Landstad 1861
Gjør døren høy


1Gjør døren høy, gjør porten vid! / Den ærens konge kommer hit! / Han hersker over alle land / og er all verdens Frelser sann.

2Rettferdig kommer han her ned / og byder salighet og fred, / saktmodig fremmer han sin akt / og herske vil med miskunns makt.

3Han roper ut et nådens år, / vår nød ved ham en ende får, / derfor av lengselsfulles tall / en gledesang ham møte skal.

4Å, vel det land, det hus, den gård / hvor denne mann for styre står! / Å, vel det hjerte, sjel og sinn / hvor denne konge drager inn!

5Han er den rette gledesol / som lyser fra Guds nådestol. / Ved ham, Guds Sønn, det lysne må / i våre hjerters mørke vrå.

6Gjør døren høy, riv stengsel ned, / i hjertet rom for ham bered, / så kommer ærens konge sterk / og fremmer i deg alt Guds verk.

7Mitt hjertes dør jeg åpner deg, / o Jesus, kom hit inn til meg, / og ved din nåde la det skje / at jeg din vennlighet må se.

8Ja, ved din hellig Ånd det gjør / vi daglig åpner deg vår dør, / og deg oss kun til frelse vet, / velsignet i all evighet!