Gud, jeg tror og fast bekjenner (LH528)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Petter Dass    Melodi: Johan Flitner 1661    Bearbeidelse: Lars Roar Langslet 1992
Gud, jeg tror og fast bekjenner


1Gud, jeg tror og fast bekjenner, / at du fra all jordens ender / deg en Kirke samlet har, / som er hellig, ren og klar.

2Gud, gi Kirken fred og lykke! / Pryd du henne med ditt smykke! / Hun er Herrens bilde lik, / ja, din brud evindelig!

3Du velsigne hennes prester! / Du velsigne hennes gjester! / Du velsigne alle dem / som til alterbord går frem.

4Jesus, jeg fikk bli din broder, / jeg har Kirken til min moder, / jeg din Fader har til Gud, / ta min sjel nu til din brud!

5La meg i din Kirkes bolig / vandre for deg rett og trolig, / inntil du meg fører hjem / til det ny´ Jerusalem!