Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet (AH111)