Gud har fra evighet (LH338)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Henrik Kampmann 1798    Melodi: Norsk folketone    Oversettelse: M.B. Landstad 1861
Gud har fra evighet


1Gud har fra evighet givet sin Sønn oss til Herre, / stort er hans navn, og høylovet det evig skal være. / Himmel og jord / lover ham, lyder hans ord. / Herren er han til Guds ære.

2Frykt ikke, kristne, med kraft vil han verge sitt rike, / dødsrikets porter forgjeves imot det skal krige. / Hva han har bygt, / står på en klippe så trygt, / fienden med skamme må vike.

3Ut over jorden og inntil dens ytterste ender / hilsen og budskap om fred og om nåde han sender. / Vite skal hver: / Jesus Guds Salvede er, / salig det hjerte ham kjenner!

4Høyt over himlenes himler han troner, den Herre, / jorderik rope med glede og give ham ære! / Pris ham i kor, / la oss i gjerning og ord / palmer og salmer ham bære!