Hør, alle himler (LH486)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Petter Dass ca 1700    Melodi: Ansbach 1664    Bearbeidelse: Lars Roar Langslet 1992
Hør, alle himler


1Hør, alle himler, du jord, la deg merke, / hør alle folk under solen som bor, / hør hvordan løven av Juda den sterke / nedad med seier til helvede fór: / Herren berøvet all fyrstedoms velde. / Åndene måtte forferdet unngjelde. / Halleluja! Halleluja!

2Helved som fast var forskanset med porte, / helved som var et befestet palass, / helved som lå så utrolig langt borte, / sirklet av svelgende dyp og morass*, / helved som vel var forvaret med graver: / Lammet av Sion erobret det haver. / Halleluja! Halleluja!

3Solen på himmelen lukket sitt øye / den dag da solen på korset gikk ned. / Da stod naturen i dobbelte møye, / dobbelt formørkelse var der da skjedd: / Men på vår påskedag så man opprundne / begge de soler som syntes forsvundne. / Halleluja! Halleluja!

4Efter fornedrelse skal vi opphøyes, / solen skal skinne når regnet er endt, / heder og ære deg Kriste tilføyes, / ti ved oppstandelsen ble det bekjent / at du Guds Høyestes Sønn monne være / som over fienden seiret med ære. / Halleluja! Halleluja!

5Har du deg bøyet av kalken å drikke, / mandig ditt hode nu løfter du opp. / Grav og forråtnelse skadet deg ikke, / vise det kan din forklarede kropp. / Alt det deg syntes å være til mode**, / har dog Vår Herre omvendet til gode. / Halleluja! Halleluja!

6Tiden vil Herren ei lenge forhale, / tredje dag alt du av graven oppstår, / hva er om tre dages forløp å tale, / hva kan de regnes mot evighets år? / Gladelig vil vi med Herren fornedres, / at vi med Herren og evig kan hedres. / Halleluja! Halleluja!

7Aldri er kornet i mulden så lenge / at vi ei spirende oppvekst får se. / Blomster ved sommer skal lokkes av enge, / som lå bedekket med vinter og sne. / Så skal og blomstre de smuldrede kroppe / som vi forvisnet i støv lot innstoppe. / Halleluja! Halleluja!

8Fisken skjøt Jonas av buken på stranden, / så skal av jorden de døde tre frem. / Er du, min Frelser, av graven oppstanden, / skal jeg oppreises og følge deg hjem! / Hvor der er rot, vil der og vokse grene. / Salighets frukter vil du oss forlene! / Halleluja! Halleluja!

* sump

** til skade, imot