Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud (AH140)