Hele universet skal synge (LH768)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: Rudi Kessel    Melodi: Trad
Hele universet skal synge

1Hele universet skal synge, / synge om Guds herlighet. / Jord og himmel, alt som har ånde, / takke for han kjærlighet.

Omkv. Kor: Halleluja! I evighet.

Omkv. Melodist.: Halleluja! Lovsyng Gud i evighet!

2Solen, månen, stjernene vitner / om Guds store herlighet. / Både dag og natt skal forkynne / budet om hans kjærlighet. Omkved

3Du som er blitt skapt i hans bilde: / Lovsyng du Guds herlighet. / Takken velle opp av ditt indre / for hans store kjærlighet. Omkved

4La ditt liv, ditt arbeid, din hverdag, / lovprise Guds herlighet. / I alt det som skjer med deg: Pris ham! / Evig er hans kjærlighet. Omkved