Herre, du er mitt vern, i din ære finner jeg all min kraft (AH114)