Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme (LH658)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Dansk 1740    Melodi: Folketone fra Eksingedal
Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme


1Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære, / dertil du skapte meg at jeg din tjener skal være. / Hvor er jeg sæl / som kan med liv og med sjel / tjene så nådig en herre!

2Å, at jeg kunne i gjerning så gjerne jeg ville / prise deg, Fader, all miskunns og kjærlighets kilde! / Til alt ditt verk / gjør meg lærvillig og sterk, / la meg ditt vennskap ei spille!

3Vekk selv mitt sinn og oppmuntre meg flittig å sjunge! / Til din takksigelse løsne min stammende tunge! / Immanuel, / du bør i legem og sjel / prises av gamle og unge!

4Du er den første og siste, som alle ting bærer, / du er den vise og gode, alt levende nærer. / Intet består, / ingen sitt endemål når, / uten ved deg som regjerer.