Herre, min styrke, deg har jeg hjertelig kjær (AH119)