Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord II (AH138)