Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord I (AH137)