Herren har fylt meg med glede, kledd meg i sin hellighet (AH123)