Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede II (AH125)