Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede I (AH124)