Herren sa til min Herre Sett deg ved min høyre hånd (AH132)