Herren samler sitt folk og skjenker det sin glede (AH131)