Herren skal være deres hyrde, og føre dem til livets kilde (AH133)