Jeg synger julekvad (LH372)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: In dulci jubilo, 1300-t    Melodi: Fra middelalderen    Oversettelse: Martin Luther 1533 / M.B. Landstad 1856
Jeg synger julekvad


1Jeg synger julekvad, / jeg er så glad, så glad! / Min hjertens Jesus hviler / i stall og krybbe trang, / som solen klare smiler / han på sin moders fang. / Han er Frelser min, / han er Frelser min!

2O Jesus, du barnlill, / deg lenges jeg så til! / Kom, trøst meg allesinne, / tred inn om her er smått, / la meg deg se og finne, / å, da har jeg det godt! / Drag meg efter deg!

3Hvor er Gud Fader mild: / Sin Sønn oss sende vil. / Vi alle var fordervet / i synd og vår udyd, / så har han oss ervervet / all himlens, himlens fryd. / Eia, var vi der!

4Hvor er vel glede slik / som opp i himmerik, / hvor alle engler kveder / en ny og liflig sang / og frem for tronen treder / til Guds basuners klang! / Eia, var vi der!