Jesus Kristus er oppfaren (LH503)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: Hans Thomissøns Psalmebog 1569    Melodi: Folketone fra Valdres
Jesus Kristus er oppfaren

1Jesus Kristus er oppfaren / over alle engleskarer, / himlen inngangen / og tok så fengslet gangen. / Kyrie eleison.

2Han hos sin Faders høyre hånd / sitter vår konning sann, / vil av sin nåde / sin Kirke styre og råde. / Kyrie eleison.

3Fra sin Fader utsendte han / til oss den Hellige Ånd, / som oss opplyser / og stadig trøst beviser. / Kyrie eleison.

4Han vil hos sin Fader alltid / være vår talsmann blid, / og for oss bede. / Ti må vi oss vel glede. / Kyrie eleison.

5Hos Gud beredte han oss sted / å være i evighet, / i himmeriks ære, / alt hos sine engler kjære. / Kyrie eleison.

6Vi priser nu din himmelgang / med englefryd og sang, / din lov vi sjunge / med hjerte, munn og tunge. / Kyrie eleison.