Jomfru Marias hellige navn (12. september)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Jomfru Marias hellige navn

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Judit 13,18–19

Den Høyeste Gud har velsignet deg, Jomfru Maria,
fremfor alle jordens kvinner;
for han har opphøyet ditt navn
slik at menneskene aldri skal opphøre å lovprise deg.

Kirkebønn

Allmektige Gud, vi ber deg, gi at fruktene av din barmhjertighet må bli til støtte og hjelp for alle som feirer den salige Jomfru Marias herlige navn. Ved vår Herre …

Lesning

Gal 4,4–7
Gud sendte sin Sønn, født av en kvinne

Brødre, da tidens fylde kom, sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, og fra sin fødsel av selv underkastet Loven, for å løskjøpe dem som levde bundet av Loven, ja, for å gi oss en plass som sønner. Og beviset på at dere er hans sønner, er at Gud har inngydt sin Sønns Ånd i våre hjerter, hvor den roper: «Abba! Far!» Så er du da ikke lenger slave, men sønn; og er du sønn, har du også av Gud fått arverett.

Eller:

Lesning

Ef 1,3–6
I ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt

Velsignet er han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Gjennom Kristus har han fra sin himmel velsignet oss med alle åndelige gaver, i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå hellige og plettfrie for hans åsyn. I sin kjærlighet har han fra første ferd bestemt og fritt besluttet å gi oss en plass som sønner hos seg, ved Jesus Kristus, hans nådes herlighet til lov og pris – den nåde som han har skjenket oss, gjennom ham som han har kjær.

Responsoriesalme

Luk 1,46-47. 50-51. 52-53. 54-55

Omkved: Min ånd fryder seg over Gud, min frelser.

Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt for dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som gikk med hovmodstanker.

Han støtte herskere ned fra tronen, men de små opphøyet han. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg.

Han tok seg av sin tjener Israel så han kom i hu sitt løfte til våre fedre og viste miskunn mot Abraham og hans ætt - til evig tid.

Evangelium

Luk 1,39–47
Hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg?

På den tid skyndte Maria seg på vei opp i fjellene, til en by i Judea, hvor Sakarias bodde; der gikk hun inn til Elisabet og hilste henne.

Og da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket fosteret i hennes liv, hun ble fylt med Den Hellige Ånd og utbrøt med høy røst:

«Velsignet er du fremfor alle kvinner, og velsignet er han du bærer i ditt skjød! Men hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg? Da lyden av din hilsen nådde mine ører, da hoppet jo barnet i mitt liv av fryd! Og salig er hun som trodde! For Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse.»

Da sa Maria:

«Min sjel forkynner Herrens storhet, og mitt hjerte jubler i Gud, min Frelser.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Feiringen av Jomfru Marias fødsel følger vi i dag opp ved å feire hennes hellige navn. La oss be om at dette navn må fylle oss med glede og håp, takknemlighet og god vilje:

L: For alle oss kristne – Jomfru Marias døtre og sønner –,
at vi må lære av Guds mor å frykte og elske Gud.

L: For alle statsledere som står overfor vanskelige oppgaver,
at Jomfru Maria må gi dem håp hos Gud.

L: For dem iblant oss som lider,
at Jomfru Maria må være til trøst.

L: For alle som er oppkalt etter Maria,
at de må la seg prege av sitt hellige navn.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som kjenner hver skapning ved navn,
se i nåde til oss som gleder oss
over navnet til din Sønns mor.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Vi ber deg, Herre, at den salige og alltid jomfruelige Marias forbønn må støtte oss i vårt virke slik at vi som hedret hennes navn, må finne nåde for din majestet. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Jf. Luk 1,48

Alle slekter skal prise meg salig,
for Gud har sett til sin ringe tjenerinne.

Slutningsbønn

Herre, la oss oppnå din velsignelses nåde på forbønn av Guds mor Maria, slik at vi som feirer hennes ærefulle navn, må oppnå hennes hjelp i all vår nød. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse