Den hellige Maria Goretti (6. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul06)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Maria Goretti

Jomfru og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en jomfru og martyr, eller Fellesmesser for hellige jomfruer.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du renhetens kilde og vern, du gav din tjenerinne Maria Goretti martyriets nåde da hun ennå vår ung, og du lønnet henne med seierskransen. Hjelp oss på hennes forbønn trofast å holde dine bud. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 6, 13c -15a. 17-20
Deres legemer er Kristi lemmer

Brødre, Legemet er ikke bestemt til et usedelig liv; det er til for Herren, som også Herren er til for vårt legeme. Og Gud som oppvakte Herren, skal også oppvekke oss, ved sin kraft.Vet dere ikke at dere er en del av Kristi legeme? Den som knytter seg til Herren, blir én ånd med ham. Så sky utukt! Alle andre synder et menneske begår, forblir likevel utenfor hans legeme; men den som driver utukt, han synder mot sitt eget legeme. Vet dere kanskje heller ikke at legemet er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Og at dere ikke tilhører dere selv, men at dere er kjøpt, og prisen betalt? Så gjør da kroppen til et redskap for Guds ære.

Responsoriesalme

Sal 31 (30), 2-6. 8

Omkved: I dine hender Herre, overgir jeg min ånd.

Herre, til deg tar jeg min tilflukt, la meg ikke bli til skamme i evighet. Frels meg ved din rettferd, lytt til mitt rop, kom meg hurtig til hjelp.

Vær meg et vern, en klippe, en borg til å frelse meg. Du vil føre meg ut av deres skjulte snarer, for, Herre, du er mitt vern.

Jeg overgir min ånd i dine hender, du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Jeg jubler av glede over din miskunn. Min nød og trengsel har du sett.

Evangelievers

Jakob 1, 12

Halleluja. Lykkelig den mann som står fast i prøvelsene! For når han har stått sin prøve, skal han motta livets seierskrans. Halleluja.

Evangelium

Joh 12, 24-26
Dersom hvetekornet dør, bærer det rik frukt

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Sann mitt ord: dersom hvetekornet ikke får falle i jorden og dø, er og blir det ett eneste korn; men dør det, bærer det rik frukt. Den som har sitt liv kjært, han forspiller det; mens den som lite akter sitt liv her i verden, han frelser det inn i det evige liv. Dersom noen vil tjene meg, må han følge meg, og der jeg er, der skal også min tjener være. Og den som vil tjene meg, ham skal min Far bringe til heder og ære.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den bortimot 12 år gamle hellige Maria Goretti døde søndag 6. juli 1902 etter at hun dagen før hadde mottatt 14 knivstikk fra den litt eldre Alessandro som ville voldta henne. La oss be:

L: For all kristen ungdom,
om hjertets, sjelens og kroppens renhet.

L: For undervisningen i skolene,
at den må fremme og ikke hemme de unge
i å bevare den naturlige og kristne renhet.

L: For unge kvinner som er voldtatt og mishandlet,
og for deres overgripere.

L: For barn og unge hos oss
som lider på grunn av seksuelt misbruk.

Himmelske Far,
den hellige Maria Goretti mottok først martyrkransen
og ledet siden Alessandro til omvendelse.
Gi også oss og alle våre unge seierskransen fra deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.