Den hellige Camillus av Lellis (14. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul14)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Camillus av Lellis

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For dem som øvet barmhjertighetsgjerninger.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, din nådegave til den hellige prest Camillus var hans store kjærlighet til de syke. Fyll oss med den samme kjærlighetens ånd, så vi tjener deg i våre brødre og i vår dødstime kan stå frem for deg uten frykt. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Den hellige Camillus som selv hadde vært alvorlig syk, ble i århundret etter reformasjonen en foregangsmann i katolsk omsorg for de syke. La oss vende oss til Herren Kristus og be om miskunn:

L: For alle som driver sjelesorg blant syke og døende,
at de må formidle Herrens egen miskunn.

L: For dem som driver sykepleie
eller på annet vis hjelper syke og andre lidende,
at de må se Herren Kristus i de lidende.

L: For alle som trenger hjelp i sin lidelse,
at de må oppleve å få hjelp til legeme og sjel.

L: For vårt forhold til våre syke og lidende,
at vi må lede hverandre nærmere Kristus,
han som led for å helbrede oss.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som lot Camillus vokse i hellighet og kjærlighet,
gi oss del i samme hellighet og kjærlighet,
slik at også vi søker Kristus i de lidende.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.