Kirken - Guds tempel (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
Kirken - Guds tempel

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
I dette synlige hus som du lot oss bygge,
opphører du aldri å bistå ditt folk,
som er på vandring mot deg.
Her virker du det under
å forene oss med deg
gjennom sakramentenes tegn.
Her bygger du deg det usynlige tempel
som vi selv utgjør,
og du lar Kirken, utbredt over hele jorden,
vokse til det byggverk som er Herrens legeme,
inntil den fullendes som fredens åpenbaring
i det himmelske Jerusalem.
Med de saliges talløse skarer
priser, velsigner og lovsynger vi deg
i din herlighets tempel, idet vi istemmer: