Kirken - Kristi brud og Den Hellige Ånds tempel (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
Kirken - Kristi brud og Den Hellige Ånds tempel

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Du bor i dette bønnens hus,
og skjenker oss stadig hjelp ved din nåde.
Du gjør oss til Den Hellige Ånds tempel,
fylt av lyset fra et liv til din ære.
Du helliggjør også den levende Kirke
som dette hus vitner om,
og som er Kristi brud.
Uten opphør lar du den fryde seg
som en mor over sine barn,
og lar den bygge sitt hjem i himmelen til din ære.
Derfor priser vi deg med alle Engler og Hellige,
idet vi alle dager istemmer: