Kristi offer og sakrament (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
60 [56]. Denne prefasjon brukes i skjærtorsdags aftenmesse. Den kan også brukes på festen for Kristi legeme og blod, dessuten i votivmesser for den hellige Eukaristi.
Prefasjon for den hellige Eukaristi I
Kristi offer og sakrament

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Han er den sanne og evige Prest,
som innstiftet det uforgjengelige offer
da han for vår frelse frembar seg selv som offergave til deg,
og bød oss å gjøre dette til minne om ham.
Hans legeme som ble ofret for oss, gir oss styrke;
hans blod som ble utgydt for oss, gjør oss rene,
hver gang vi tar del i dette hellige måltid.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer: