Kristus kom med vann og blod (LH775)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Petter Dass ca 1700    Melodi: Folketone fra Mo i Rana    Oversettelse: Lars Roar Langslet 1993
Kristus kom med vann og blod


1Kristus kom med vann og blod; / denne nådegave / han til Kirken etterlot / som sin skikk å have, / at hans navn og minne / aldri skulle svinne / fra hans venners sinn og hu / hos noen mann og kvinne.

2I den gamle pakt sa Gud: / Barnet skal omskjæres. / Våre små, på Jesu bud, / hen til fonten bæres. / Gammel pakt er svunnet / og en ny opprunnet. / Lovet være Jesus Krist / som pakt med oss har bundet!

3Sådant skjer ved Ånd og vann, / som er gitt i dåpen, / at Guds rikes dør nu kan / stå for barnet åpen. / Sønner i sin moder / er kun visne poder, / men ved dåpen blir enhver / en Jesu Kristi broder.

4Kan de gamle rose seg / at de var omskåret, / da kan jeg og rose meg / at jeg er utkåret: / Dåpen lar meg stige / inn i Kristi rike, / hvor Gud Fader, Sønn og Ånd / forherliges tillike.

5Alle tre Personer skal / vidne med meg bære, / at jeg blant Guds helgners tall / tegnet inn får være, / at mitt navn er blevet / inn i boken skrevet / hvor det ei til evig tid / skal vorde sønderrevet.

6Bær til fontens vann da frem / de nyfødte planter. / Jesus skal velsigne dem / og som diamanter, / skinnende og nette, / på sin hånd dem sette. / Det er deres bryllupsdag, / de skal den ei forgjette.*

7Da skal hvermann sige så, / når de munn opplukker: / Gud velsigne disse små, / elskelige dukker! / Ønsk dem nu til lykke! / Gud deri samtykke. / Jesus ta din unge brud! / Hun er ditt hjertes smykke.

* glemme