La oss kjenne din miskunn (LH126, sats)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Salme 85,8    Melodi: Aage Hauken    Sats: Helge Landmark
La oss kjenne din miskunn


Omkved: La oss kjenne din miskunn, Herre. Gi du oss din frelse.

Jeg vil høre hva Herren sier, Guds tale er fred for hans folk, hans venner, for dem som vender sitt hjerte mot ham. Hans frelse er nær den som frykter ham, hans herlighet skal bo i vårt land.

Kjærlighet skal møte troskap, rettferd skal favne fred, troskap spire frem av jorden, rettferd bøye seg ned fra himmelen.

Det er Herren som gir lykken, og jorden gir sin grøde. Rettferd går foran hans åsyn. Hvor han går, følger fred i hans spor.