Lovet være Gud, vår Far, som har velsignet oss i Kristus (AH149)