Ludvig den hellige av Frankrike (25. august)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Ludvig

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du opphøyet den salige Ludvig fra det jordiske rike han forvaltet, til himmelrikets herlighet. Hjelp oss på hans forbønn å utføre våre timelige oppgaver med blikket rettet mot ditt evige rike. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige kong Ludvig IX av Frankrike som døde på korstog i nærheten av Kartago i 1270, var et av datidens edleste eksempler på statsmannsideal og fromhet. La oss vende oss til Gud i bønn:

L: For Kirkens og kristentroens samfunnsmessige funksjon,
at den må bidra til moralsk fornyelse.

L: At statslederne med en god kristen og menneskelig holdning
må ta ansvar for samfunnsutviklingen og internasjonal solidaritet,
hevde rettferdighet og vise vilje til forsoning.

L: For de syke og andre lidende,
at de fra samfunnet må oppleve kristen omsorg.

L: For forholdet mellom oss og de muslimske land og folk,
at det må preges av respekt og menneskelig åpenhet.

Herre Gud, himmelske Far,
du som kalte den hellige Ludvig til å tjene deg,
gi oss å tjene deg etter din gode vilje.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.