Magnushymnen (LH606)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
    Tekst: Anonym 1100-t, Hymnus in honorem sancti Magni, comitis Orcadiæ    Melodi: Anonym 1100-t    Oversettelse: Egil Mogstad
Magnushymnen


1Nobilis, humilis, Magne martyr stabilis, / habilis, utilis, comes venerabilis, / er tutor laudabilis, / tuos subditos, / serva carnis fragilis mole posi tos.

2Predictus celitus dono sancti spiritus / vivere temere summo caves opere / carnis motus premere / studes penitus / ut carnis in carcere regnet spiritus.

3Socia regia tibi viri nescia / treditur subditur casta casto iungitur / nam neuter illuditur / sic decennio / rubus non comburitur in incendio.

4Turbidus invidus hostis Haco calidus / sternere terere tua sibi subdere / te cupit et perdere / doli spiculo / iuncto fraudis federe pacis osculo.

1Edle, ydmyke, standhaftige Magnus martyr, / dyktige, nyttige, ærverdige ledsager (også: jarl), / og rosverdige beskytter, / hjelp dine hengivne, / som lever under byrden av det skrøpelige kjød.

2Forut bestemt til himmelen ved den Hellige Ånds gave / å leve tankeløst tar du deg av all makt i vare for. / Etter kjødets drift å stanse / trakter du helt og fullt, / så i kjødets fengsel kan råde Ånden.

3Den kongelige ledsagerske som ikke kjente av mann, / ble deg overgitt, undergitt; hun, den kyske, med deg, kyske, forenet / for ingen av de to lot seg lure, / således i ti år, / som busken som ikke brennes opp av ilden.

4Harm, avindsyk, fienden Håkon heftig, / etter å styrte deg, knuse deg, legge ditt under seg, / trakter han, og etter å tilintetgjøre / ved svikets brodd, / forenet med falskhetens pakt, fredens kyss.